Highlights
SpinFire 10.3 innehåller nya fix/kundanpassningar och ny plattform som möjliggör nya funktioner för nya importerare/plugins. En lite större nyhet är vår nya efterlängtade PLUGIN för mätning av rörlängd = TUBE Length function.


Förbättrade Funktioner

Uppdaterat: PDF Export

 • Tessellation quality improved
 • User can now select a template file
 • Six new template files included
 • Background color is taken from SpinFire

Nytt: Tube-Length = längden av Cylinder, Rör och Kabel.

Den nya Tube längd funktionen gör det möjligt att mäta längden av ett föremål som representeras av en cylinder eller en serie av sammanhängande cylindrar eller segment av en cylindern. Så, till exempel, är en kälsvets ofta som representeras av fjärdedels segment av en cylinder. (kälsvets: sammanfoga kanter, hörn eller på varandra arbetsstycken. (Läs om kälsvets Nationalencyklopedin eller kälsvets.)
Någon komponent som representeras av en cylinder kan mätas. Kablar är en annan typ av komponent där denna funktion kan användas för att inte bara beräkna längden utan funktionen skapar också en CSV-fil med uppgifter om rörets eller kabelns körning.
CSV-filen innehåller uppgifter om längderna i varje vald sektion och skärningspunkten mellan den projicerade mittlinjens vektor.
Eftersom vissa rör eller kabel-körningar är långa och svåra att navigera, tillåter vi användaren att analysera den totala körningen i sektioner, spara varje sektion i taget medans användaren fortsätter beräkna längden av körningen. När den är klar, kan användaren välja de delar han eller hon är intresserad av och automatiskt generera en CSV-fil. Denna fil kan sedan importeras till ett Excel-kalkylblad för vidare manipulation.

Vi planerar att förbättra denna funktion ännu mer i version 10.4 när vi får mer feedback från våra användare
.

Plug-ins
Uppdaterat: Minimum Thickness Plug-in
The updated version fixes the erroneous results experienced in the German and French language versions.


Uppdaterat: Weight Calculator Plug-in
The updated version now allows the user to choose the type of units to output from the calculation.
The user can choose:

 • Kilograms
 • Grams
 • Pounds
 • Ounces

Language Support
SpinFire 10.3 now supports Korean and Czech language versions along with English, German, French, Italian, Japanese, Traditional Chinese and Simplified Chinese.

Importers

Updated TechSoft libraries with updated version support for the following importers:

 • Autodesk Inventor - Up to 2012
 • CATIA V4 - Up to 4.2.5
 • CATIA V5 - R4 to R21
 • I-deas - Up to 13.x (NX 5), NX I-deas 6
 • IGES - 5.1, 5.2, 5.3
 • NX - Unigraphics V11.0 to NX 8 – 3D only 2D up to 7.0
 • Parasolid - Up to v24
 • PRC - All Versions
 • Pro/Engineer - Up to Wildfire 5
 • STEP - AP 203 E1/E2, AP 214
 • SolidWorks - support up to version 2012 for 3D
 • Support of Rhino and Tiff