OBS! Uppgradera till senaste 10.6

Installationen

Version 10.6 kan installeras sida vid sida med tidigare versioner av Spinfire såsom 9.0 och 8.x. Förekomsten av version 10.x upptäcks vid installationen och uppgraderas, vilket ger fixar till aktuella Spinfire 10.x användare. Den aktuella konfigurationen av importörer och plug-ins har också upptäckts vid installation och relevanta komponenter är uppdaterade.

 

 

Översikt

Förutom förbättrad funktion och helt nya importörer innehåller Spinfire 10.6 :

  • BRA att ha: Extended CAD data=> info + clip: Extended CAD
  • CatiaV5 upgrade: high quality PART File import
  • CatiaV5 upgrade: förbättrad konvertering/cad2cad av CATProducts
  • Förbättrad: "Projected Surface Area"
  • Fler 3Dx v6.0 importer bibliotek inkluderas vid installation
  • IGES läsbarhet förbättrad/breddad pga olika plattformar
  • NX filer upgrade pga vill ha lättare cad2cad konvertering till step
  • SolidWorks upgrade med lättare/förbättrad cad2cad till step
  • NX 2D 7.5 och 8.0 geometri import uppgraderad

Ny algoritm för MINIMUM BOUNDING BOX:

  • Catia V6 (.3dxml) är processade av Catia V5 importern
  • EXTENDED CAD gäller för nedan format
  • 1) Catia V5
  • 2) Inventor
  • 3) JT
  • 4) NX
  • 5) Pro-E (Creo)
  • 6) SolidWorks

 

 

 

Fixat

 • Icke-administratör kan nu importera en CATIA V5 2D-ritning.

 • Tree control i SpinFire funkar nu bättre utan internetuppkoppling.
 • Techsoft 3DX V5.2 importörbibliotek maxad.

 

 

Supported Environments

Supported Environments

Client Environment

Minimum

Recommended

Operating System

Windows 7 (32-bit)

 

 

Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit)

  Windows 8 (32-bit)  
  Windows 8 (64-bit)  

 

Windows XP SP3 (32-bit)

 

 

Windows XP SP2 (64-bit)
Note: See requirements below.

 

 

Windows Vista (32- or 64-bit) SP2

 

OS Language Supported

English (US)

English (US)

 

Simplified Chinese

Simplified Chinese

 

Chinese

Chinese

 

Czech

Czech

 

French

French

 

German

German

 

Italian

Italian

  Japanese Japanese
  Korean Korean

CPU / Processor

Pentium III, 2.0+ Ghz

Pentium IV-Core 2 Duo or greater

Memory (w/o Importers)

1.0 GB (2.0 GB for Windows Vista or Windows 7)

2.0 GB (3.0 GB for Windows Vista or Windows 7) or more

Memory (w/ Importers)

2.0 GB (3.0 GB for Windows Vista or Windows 7)

3.0 GB (4.0 GB for Windows Vista or Windows 7) or more

Graphics Open GL capable graphics card with 128 MB RAM 512 MB or higher

Note: Windows XP 64-Bit Prerequisites